"Učíme tak, jak chceme, aby se učily naše děti. "

Jak se učí děti, které ještě neumí psát? Jak motivujeme teenagera, aby mluvil? Jak se naučíme 90 nepravidelných sloves? Jak docílíme toho, aby nám šestileté dítě pasivně rozumělo a pracovalo podle pokynů v angličtině?

Přijďte se na naši výuku podívat – rádi vás ve výuce přivítáme.

Zuzana a Eva